Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: ЕИ-Изх.- 106
Дата на създаване: 26.07.2021
Наименование: "АГРС-Пазарджик и АГРС-Септември - ремонт и боядисване на покривите на регулаторни и котелни помещения и ограда"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.06 MB, Качен на: 27.07.2021