Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-23
Дата на създаване: 26.02.2020
Наименование: "Доставка на Фотоклетка QRA55.G27 UV Detector- 1 бр."
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 972.48 KB, Качен на: 27.02.2020