Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-98
Дата на създаване: 10.06.2019
Наименование: "Доставка на продукти, класифицирани под код 44812310-1 "Бои в асортимент" , съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2 MB, Качен на: 18.06.2019