Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-43
Дата на създаване: 31.01.2019
Наименование: „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charder circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.55 MB, Качен на: 31.01.2019