Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-286
Дата на създаване: 15.04.2020
Наименование: „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charger circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 15.04.2020