Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-80
Дата на създаване: 05.03.2021
Наименование: „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charger circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.56 MB, Качен на: 05.03.2021