Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-366
Дата на създаване: 03.07.2020
Наименование: "Филтър решетка за разходомер права"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2020 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.03 MB, Качен на: 03.07.2020