Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-74
Дата на създаване: 12.02.2020
Наименование: "Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.02.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.27 MB, Качен на: 12.02.2020