Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-082
Дата на създаване: 11.06.2020
Наименование: “КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК)”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 14.69 MB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 215.95 KB, Качен на: 11.06.2020
Разяснения
Размер на файла: 88.14 KB, Качен на: 25.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 10.16 MB, Качен на: 24.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 18.49 MB, Качен на: 17.09.2020
Размер на файла: 11.39 MB, Качен на: 17.09.2020