Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-38
Дата на създаване: 05.04.2021
Наименование: "Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.04.2021 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За  допълнителна информация:
инж. Цветан Керефейски - Специалист ЗБУР
тел.: 088 253 3615

Обяви и покани
Размер на файла: 1.35 MB, Качен на: 05.04.2021