Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-64
Дата на създаване: 04.04.2019
Наименование: "Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност" класифицирана под код 75252000-7 "Услуги по аварийна безопасност", съгласно Общия терминологичен речник (CPV)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.04.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.83 MB, Качен на: 04.04.2019