Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-58
Дата на създаване: 16.04.2019
Наименование: „Механизъм за отваряне на плъзгащ се портал ”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2019 16:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 16.04.2019