Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: ЕИ-Изх.-3
Дата на създаване: 12.01.2021
Наименование: "Охрана и автопатрулна реакция", класифицирана под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално-охранителни системи", съгласно общия терминологичен речник (CPV)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2021 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 952.63 KB, Качен на: 12.01.2021