Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: Изх. № БТГ-ЕЗ-Изх.-12
Дата на създаване: 23.01.2019
Наименование: "Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция" класифицирана под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално охранителни системи", съгласно Общия терминологичен речник (CPV)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.02.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.4 MB, Качен на: 23.01.2019