Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: ЕБ-Изх.- 4
Дата на създаване: 24.01.2020
Наименование: "Охрана с паник-бутон и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД на територията на СЗЕР Ботевград".
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.02.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 822.66 KB, Качен на: 24.01.2020