Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-10
Дата на създаване: 20.01.2022
Наименование: "Охрана с паник бутони и автопатрулна реакция", класифицирани под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално охранителни системи."
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.01.2022 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1018.22 KB, Качен на: 20.01.2022