Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-ИЗХ.-32
Дата на създаване: 29.03.2021
Наименование: "Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност / СПО/ в "Булгартрансгаз" ЕАД - СЗЕР Ботевград , от изпълнители които отговарят на изискванията на чл. 34 а, ал. 2 от Закон за техническите изисквания към продуктите / ЗТИП/"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.04.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 29.03.2021