Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-47
Дата на създаване: 02.04.2019
Наименование: "Периодична метрологична проверка на 2 броя разходомери за течности различни от вода тип 700 Rotary Flow Meter”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 02.04.2019