Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-44
Дата на създаване: 14.04.2021
Наименование: "Пневматичен крик 6t"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.04.2021 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

инж. Борислав стоев - Началник, служба/АСО
тел.: 0888 550 976

Обяви и покани
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 14.04.2021