Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546801
Дата на създаване: 13.05.2021
Наименование: „Поддръжка на софтуерен продукт за система Фронт-Офис – Рецепция ”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2021 12:30
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 903.66 KB, Качен на: 13.05.2021