Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546801
Дата на създаване: 31.03.2022
Наименование: "Поддръжка на софтуерен продукт за система фронт-офис-рецепция"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2022 12:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.01 MB, Качен на: 31.03.2022