Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-030
Дата на създаване: 25.07.2019
Наименование: “Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 16.95 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 14.72 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 12.77 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 12.69 MB, Качен на: 25.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 155.67 KB, Качен на: 25.07.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 15.56 MB, Качен на: 24.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 12.89 MB, Качен на: 06.02.2020