Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 1546801
Дата на създаване: 07.06.2019
Наименование: "Разделно събиране и извозване на отпадъци за нуждите на УВЦ "Република""
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.06.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 684.78 KB, Качен на: 07.06.2019
Размер на файла: 437.68 KB, Качен на: 07.06.2019