Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-21
Дата на създаване: 25.02.2020
Наименование: „Ремонт на магнитометричен локатор за откриване и проследяване на тръби и кабели“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.03.2020 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.39 MB, Качен на: 26.02.2020