Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-067
Дата на създаване: 29.07.2019
Наименование: „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.08.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Друга информация:
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 1.17 MB, Качен на: 29.07.2019