Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-067
Дата на създаване: 30.08.2019
Наименование: „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.09.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0042

Решение и обявление
Размер на файла: 2.19 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 4.67 MB, Качен на: 30.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 14.21 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 835.46 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 10.26 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 18.88 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 15.25 MB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 91.32 KB, Качен на: 30.08.2019
Размер на файла: 207.08 KB, Качен на: 30.08.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 5.12 MB, Качен на: 20.08.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 05.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 4.03 MB, Качен на: 31.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 14.1 MB, Качен на: 05.03.2020