Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕИ-Изх.-184
Дата на създаване: 07.11.2018
Наименование: ”Ремонт на сграден фонд и площадки”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.11.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.33 MB, Качен на: 07.11.2018