Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-90
Дата на създаване: 27.05.2019
Наименование: "Ремонт на Сплит система" в ЮИЕР Стара Загора класифицирана под код 50730000-1 "Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06.06.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.54 MB, Качен на: 27.05.2019