Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-30
Дата на създаване: 16.03.2021
Наименование: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2021 16:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За  допълнителна информация:

инж. Борислав Стоев - Началник, служба/АСО

тел.: 088 855 0976

Обяви и покани
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 16.03.2021