Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: № БТГ-ЕЗ-Изх.-76
Дата на създаване: 21.10.2021
Наименование: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация", класифицирани под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2021 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 179.8 KB, Качен на: 21.10.2021