Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-232
Дата на създаване: 12.10.2021
Наименование: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в Компресорни станции "Вълчи дол", "Кардам", "Провадия" и "Нова Провадия"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2021 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.25 MB, Качен на: 12.10.2021