Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕВ-Изх.-444
Дата на създаване: 23.09.2020
Наименование: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в КС "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия""
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.10.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 848.11 KB, Качен на: 23.09.2020