Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЗ-Изх.-70
Дата на създаване: 07.05.2019
Наименование: "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация" в ЮИЕР Стара Загора класифицирана под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация", съгласно Общия терминологичен речник (CPV)"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.73 MB, Качен на: 07.05.2019