Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх.-84
Дата на създаване: 23.05.2019
Наименование: "Сезонна дезинсекция, дератизация и дезакаризация"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06.06.2019 16:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 841.36 KB, Качен на: 23.05.2019