Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-029
Дата на създаване: 19.04.2019
Наименование: „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на изходящ шлейф на КС „Странджа“ в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Документация за участие и образци
Размер на файла: 190.37 KB, Качен на: 19.04.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.06 MB, Качен на: 26.06.2019