Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-101
Дата на създаване: 04.12.2018
Наименование: „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с.Иванча и с.Патреш”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07.01.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 1.76 MB, Качен на: 05.12.2018
Размер на файла: 4.02 MB, Качен на: 05.12.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 4.61 MB, Качен на: 05.12.2018
Размер на файла: 90.97 KB, Качен на: 05.12.2018
Размер на файла: 230.98 KB, Качен на: 05.12.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 628.91 KB, Качен на: 21.01.2019
Размер на файла: 1.85 MB, Качен на: 18.02.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 470.92 KB, Качен на: 18.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.07 MB, Качен на: 17.04.2019
Размер на файла: 11.24 MB, Качен на: 17.04.2019