Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-23
Дата на създаване: 11.03.2021
Наименование: „Вентилационна система диспечерна зала“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.03.2021 16:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За  допълнителна информация:
инж. Евгени Петков - Началник, служба/Енергиен
тел.: 088 818 0007

Обяви и покани
Размер на файла: 1019.71 KB, Качен на: 11.03.2021