Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-117
Дата на създаване: 07.01.2019
Наименование: Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.01.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

Поръчката е разпределена в 5 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Вълчи дол”;

Обособена позиция № 2: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Кардам” и КС „Провадия”;

Обособена позиция № 3: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Лозенец” и КС „Странджа”;

Обособена позиция № 4: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Ихтиман” и кабелно ел. захранване 20kV за складова база СКБ „Яна“;

Обособена позиция № 5: „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС „Петрич”.

Обяви и покани
Размер на файла: 850.29 KB, Качен на: 07.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 113.28 KB, Качен на: 07.01.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 857.4 KB, Качен на: 13.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.47 MB, Качен на: 19.04.2019
Размер на файла: 1.48 MB, Качен на: 19.04.2019
Размер на файла: 1.48 MB, Качен на: 19.04.2019
Размер на файла: 1.48 MB, Качен на: 19.04.2019
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 19.04.2019