Референтен номер: 170-096
Дата на създаване: 13.12.2017
Наименование: Актуализиране на инвестиционния проект,изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж "Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от ГИС„Дупница” до границата с Република Гърция"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 178.04 KB, Качен на: 13.12.2017