Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-096
Дата на създаване: 13.12.2017
Наименование: Актуализиране на инвестиционния проект,изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж "Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от ГИС„Дупница” до границата с Република Гърция"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.01.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
Решение и обявление
Размер на файла: 178.04 KB, Качен на: 13.12.2017
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 11.95 MB, Качен на: 02.03.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 847.13 KB, Качен на: 02.03.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях