Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-007
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2019 17:00
Статус: Частично прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Обособена позиция № 1: Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обект: „Преносен газопровод до Разлог и Банско”; Обособена позиция № 2: Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”; Обособена позиция № 3: Дейности по учредяване на сервитут за обект: „Преносен газопровод до Свищов”; Обособена позиция № 4: Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обект: „Газопроводно отклонение „Търговище” – DN 250, PN 5,4 MPa”

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0021

 

 

Решение и обявление
Размер на файла: 1.76 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 5.82 MB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 14.86 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 5.46 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 90.46 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 274.02 KB, Качен на: 28.02.2019
Други решения и обявления
Разяснения
Размер на файла: 2.16 MB, Качен на: 11.03.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 6.52 MB, Качен на: 17.06.2019
Размер на файла: 2.74 MB, Качен на: 10.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях