Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-102
Дата на създаване: 19.11.2018
Наименование: Дейности по придобиване право на собственост за изграждане на технолог. площадки за обект:„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 12.88 MB, Качен на: 19.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 117.4 KB, Качен на: 19.11.2018
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 274.1 KB, Качен на: 27.11.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.46 MB, Качен на: 11.02.2019