Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-063
Дата на създаване: 07.05.2020
Наименование: Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски Сеновец”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.05.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0046

Решение и обявление
Размер на файла: 196.7 KB, Качен на: 07.05.2020
Размер на файла: 7.17 MB, Качен на: 07.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 3.63 MB, Качен на: 07.05.2020
Размер на файла: 2.12 MB, Качен на: 07.05.2020
Размер на файла: 71.45 KB, Качен на: 07.05.2020
Размер на файла: 48.85 KB, Качен на: 07.05.2020
Размер на файла: 87.42 KB, Качен на: 07.05.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 275.82 KB, Качен на: 15.06.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.31 MB, Качен на: 27.05.2020