Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-037
Дата на създаване: 03.09.2019
Наименование: Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири обособени позиции
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 182.07 KB, Качен на: 09.09.2019
Размер на файла: 662.66 KB, Качен на: 09.09.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 6.62 MB, Качен на: 06.09.2019
Размер на файла: 138.43 KB, Качен на: 06.09.2019
Размер на файла: 4.51 MB, Качен на: 06.09.2019
Размер на файла: 94.29 KB, Качен на: 06.09.2019
Размер на файла: 1.81 MB, Качен на: 06.09.2019
Размер на файла: 225.91 KB, Качен на: 25.09.2019
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 4.38 MB, Качен на: 26.11.2019
Размер на файла: 12.49 MB, Качен на: 19.12.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.27 MB, Качен на: 19.12.2019