Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-040
Дата на създаване: 09.08.2019
Наименование: Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на двугредов мостов кран 10т в КС „Вълчи дол”.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.09.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0035

Решение и обявление
Размер на файла: 197.6 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 256.58 KB, Качен на: 09.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.53 MB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 118.02 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 66.69 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 56.15 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 90.19 KB, Качен на: 09.08.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 1.95 MB, Качен на: 09.08.2019
Разяснения
Размер на файла: 49.13 KB, Качен на: 16.08.2019