Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-017
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя аварийни дизелови генератори
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22.03.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 194.34 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 257.44 KB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 711.59 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 139.18 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 74.28 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 91.2 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 125.79 KB, Качен на: 28.02.2019
Разяснения
Размер на файла: 67.35 KB, Качен на: 11.03.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.12 MB, Качен на: 16.04.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 505.12 KB, Качен на: 14.06.2019