Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-016
Дата на създаване: 27.02.2019
Наименование: Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 194.53 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 254.51 KB, Качен на: 27.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 7.44 MB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 5.98 MB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 120.55 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 87.66 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 100.9 KB, Качен на: 27.02.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 251.39 KB, Качен на: 27.08.2019
Разяснения
Размер на файла: 52.03 KB, Качен на: 08.03.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 589.55 KB, Качен на: 19.04.2019
Размер на файла: 1.35 MB, Качен на: 24.07.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 173.34 KB, Качен на: 24.07.2019