Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-096
Дата на създаване: 07.10.2019
Наименование: Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.11.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Номер на преписката в АОП:    01351-2019-0053
Решение и обявление
Размер на файла: 166.16 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 376.8 KB, Качен на: 07.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.56 MB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 134.68 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 121.11 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 87.77 KB, Качен на: 07.10.2019
Размер на файла: 57.16 KB, Качен на: 07.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 258.25 KB, Качен на: 21.11.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 80.73 KB, Качен на: 04.11.2019