Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-131
Дата на създаване: 18.12.2019
Наименование: Доставка и подмяна на мълниезащитно въже
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.01.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 167.49 KB, Качен на: 18.12.2019
Размер на файла: 392.84 KB, Качен на: 18.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 7.41 MB, Качен на: 18.12.2019
Размер на файла: 5.98 MB, Качен на: 18.12.2019
Размер на файла: 121.09 KB, Качен на: 18.12.2019
Размер на файла: 87.76 KB, Качен на: 18.12.2019
Размер на файла: 57.31 KB, Качен на: 18.12.2019
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 45.86 KB, Качен на: 03.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 840.33 KB, Качен на: 05.02.2020