Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-073
Дата на създаване: 16.08.2019
Наименование: Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 598.77 KB, Качен на: 16.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 67.24 KB, Качен на: 16.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 591.92 KB, Качен на: 25.09.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 581.71 KB, Качен на: 13.11.2019