Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-023
Дата на създаване: 12.03.2020
Наименование: Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 606.75 KB, Качен на: 12.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 67.08 KB, Качен на: 12.03.2020
Съобщения от Възложителя