Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-020
Дата на създаване: 11.06.2020
Наименование: Доставка и внедряване чрез наемане на система за централизирано управление и оптимизиране на ресурсите за печат и сканиране в структури на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0055

Решение и обявление
Размер на файла: 199.17 KB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 364.6 KB, Качен на: 11.06.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 836.54 KB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 187.78 KB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 97.41 KB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 90.92 KB, Качен на: 11.06.2020
Размер на файла: 96.42 KB, Качен на: 11.06.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 10.02.2021
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 43.47 KB, Качен на: 19.11.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.84 MB, Качен на: 08.12.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 4.06 MB, Качен на: 10.02.2021